Asiakassopimusehdot

1. ASIAKKUUS                                              

CREATER-asiakassopimus solmitaan aina asiakkaan ja CREATER Oy:n välillä. Asiakas hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan tässä sopimuksessa määritettyjä ehtoja. Asiakkaiden kulku tiloihin tapahtuu kulkutunnisteella ja /tai PIN-koodilla.

CREATERin asiakkaita ovat kaikki tämän palvelusopimuksen hyväksyneet 18 vuotta täyttäneet. Alle 18-vuotiaat henkilöt voivat olla mukana CREATERin tiloissa sopimuksen hyväksyneen huoltajan vastuulla ja valvonnassa rakentamassa samaa projektia käsityökaluja käyttäen. Yhden huoltajan mukana saa olla enintään kaksi alaikäistä henkilöä.

Asiakas on tietoinen, että CREATER toimii ilman jatkuvasti paikalla olevaa henkilökuntaa. CREATERilla on oikeus siirtää tämä sopimus edelleen kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

2. TIETOJEN KÄSITTELY SEKÄ YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET

Asiakkaalle luovutetaan käyttöön henkilökohtainen kulkutunniste ja/tai PIN-koodi. PIN-koodi on henkilökohtainen, sitä ei saa saattaa toisen henkilön tietoon. Asiakkuuden maksutosite on pyynnöstä näytettävä CREATERin henkilökunnalle. Asiakas on vastuussa huolimattomasti säilytetyn kulkutunnisteen ja/tai PIN-koodin väärinkäytöstä mahdollisesti koituvista kustannuksista. CREATER voi tallentaa asiakkaan tietoja omiin tietojärjestelmiinsä ja käsittelee tietoja henkilötietolain mukaisesti. CREATERin kulkutunnisteen kadotessa tai PIN-koodin joutuessa muiden tietoon, tulee asiakkaan ilmoittaa välittömästi katoamisesta CREATERin henkilökunnalle. Henkilökunnalta tulee pyytää kirjallinen kuittaus, että tieto on tullut perille.

3. ASIAKKUUDEN MAKSAMINEN

Maksu suoritetaan CREATERin verkkosivuilla verkkokaupassa. Maksu antaa asiakkaalle CREATER verstaan käyttöoikeuden.

4. TARJOTTAVAT PALVELUT

Asiakkaalla on oikeus käyttää CREATER verstasta voimassa olevan käyttöoikeuden aikana tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Jos asiakas ei poistu tiloista maksetun varauksen aikana, tulee asiakkaan maksaa ylitetty aika ennen tiloista poistumista. Ylitetty aika ostetaan samalla tavalla kuin normaali käyttöoikeus CREATERin nettisivuilta. Tiettyjen koneiden osalta saattaa olla erillinen käyttömaksu. Koneen ohjeessa seinällä on kerrottu jos koneessa on erillinen käyttömaksu. Esimerkiksi hitsauslaitteiden käytöstä saatetaan periä lisämaksu käytetystä kaasusta.

5. KÄYTTÖOIKEUDEN VOIMASSAOLOAIKA

Käyttöoikeus on voimassa niin pitkään kuin asiakas on maksanut käyttöoikeudesta, ellei sopimusta ole irtisanottu.

6. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN JA IRTISANOMINEN

Sopimus päättyy, jos asiakkaalla ei ole maksettuna voimassa olevaa tiloihin tai tilojen käyttöön liittyvää maksua. CREATER voi irtisanoa sopimuksen, jos asiakas ei noudata tilojen ja palvelujen käyttöön liittyviä sääntöjä, tai ei ole maksanut laskuja eräpäivään mennessä. Jo maksettuja maksuja ei palauteta jos irtisanominen tapahtuu asiakkaasta johtuvasta syystä.

7. MAKSAMINEN

Sopimuksen maksut ja ostokset veloitetaan asiakkaalta ostotilanteessa. Ostettuja käyttöoikeuksia tai maksettuja varastopaikkoja ei voi perua tai muuttaa. Kaikki ostokset CREATERin tiloissa tulee maksaa välittömästi ennen tavaroiden ottamista. Jos maksua ei saada suoritettua, ei tavaroita voi ottaa.

8. HINNANMUUTOKSET

Ilmoitettuaan asiasta asiakkaalle viimeistään 30 päivää ennen kuin hinnanmuutokset astuvat voimaan, CREATER voi korottaa tai laskea hintoja, sekä muuttaa ehtoja. CREATER ilmoittaa muutoksista sähköpostitse. Ennalta maksetun käyttöoikeuden umpeutuessa asiakas voi ostaa uuden käyttöoikeuden sillä hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. CREATER on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä asiakkaan maksettaviin hintoihin. Arvonlisäveroon kohdistuvat mahdolliset muutokset astuvat voimaan  välittömästi veron muuttumispäivänä.

9. TOIMINTAA JA SOPIMUSEHTOJA KOSKEVAT MUUTOKSET

CREATER pidättää itsellään oikeuden pitää CREATER-verstasta suljettuna ja tehdä sesonkiluonteisia loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. CREATER ilmoittaa muutoksista sähköpostitse. CREATER pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien koneiden ja laitteiden määrää. CREATER varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja edellyttäen, että muutokset eivät johda sopimuksen keskeisen sisällön muuttumiseen.

10. SÄÄNNÖT

A.  Pyydettäessä asiakkaan tulee esittää maksutosite CREATER-henkilökunnalle. Henkilöllisyys on todistettava pyydettäessä.

B.  CREATER verstaan asiakkailta odotetaan siisteyttä ja hyviä tapoja verstaan tiloissa, sekä kiinteistön piha-alueella. Tilat ja laitteet tulee jättää puhtaana ja järjestyksessä odottamaan seuraavaa asiakasta. Jos henkilökunta joutuu siivoamaan asiakkaan jälkiä, laskutetaan käytetty aika asiakkaalta.

C.  Tupakointi, alkoholituotteiden, huumeiden tai muiden päihdeaineiden tuominen tai käyttö ei ole sallittua CREATER verstaan tiloissa tai kiinteistön alueella, eikä niiden vaikutuksen alaisena saa tulla tiloihin. Työskentely CREATER verstaalla väsyneenä tai muuten vajaakuntoisena on kielletty turvallisuuden vuoksi.

D.  Jos asiakas tahallisesti tai huolimattomuuttaan vaurioittaa CREATER verstaan kalustoa, kiinteistöä tai irtaimistoa, hän on velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti.

E.  Jos asiakas huomaa jonkin laitteen olevan vaurioitunut tai toimivan normaalista poikkeavasti, on siitä ilmoitettava välittömästi CREATER verstaan henkilökunnalle sähköpostilla. Jos vika voi vaikuttaa koneen turvallisuuteen, koneen käynnistyskytkimen päälle on kiinnitettävä EI KÄYTÖSSÄ-kyltti. Kylttejä löytyy myymälästä ruuvikaapin seinästä. Muista poikkeamista ilmoitetaan CREATER verstaan ilmoitustaululle tai sähköpostiin.

F. Lattiat tulee siivota  asiakkaan käyttämien koneiden ja työpisteiden kohdalta  työpisteiden käytön jälkeen.

G. Asianmukaista vaatetusta ja jalkineita tulee käyttää. Roikkuvat vaatteet ja korut ovat kiellettyjä vaaratilanteiden välttämiseksi.

H..  Työkalut tulee palauttaa aina oikeille paikoilleen.

I.  Kaikille asiakkaille tulee antaa mahdollisuus käyttää koneita ja laitteita. Vapauta laite toisten käyttöön taukosi ajaksi. Osassa laitteista voi olla maksimivarausaika. Noudata koneella olevia ohjeita.

J.  Alle 18-vuotiaat eivät saa turvallisuussyistä liikkua CREATER verstaan muissa tiloissa kuin loungessa ilman huoltajaa.

K.  CREATER verstaan eri tiloissa tulee noudattaa erilaisia turvaohjeita sekä käyttää suojavarusteita. Ennen tiloihin menemistä tulee turvaohjeet käydä läpi. Samalla kyseisen tilan konekohtaiset turvaohjeet koneiden turvalliseen käyttöön tulee käydä läpi. Videot ja ohjeet koneiden ja tilojen turvalliseen käyttöön löytyy CREATERin verkkosivustolta. Videot tulee olla katsottu läpi ja ymmärretty ennen tilojen ja laitteiden käyttöä.

L.  Varastopaikat ovat tarkoitettu keskeneräisten töiden ja asiakkaan tavaroiden säilytykseen. Varastopaikat varataan, varauksia jatketaan ja varaukset maksetaan CREATERin verkkosivuilla verkkokaupassa. Jokaisella varastopaikalla on merkitty numero, jonka mukaisesti varastopaikan voi varata tai jatkaa varausta. Varastopaikkaa, jossa on toisen asiakkaan varaus varaushetkellä voimassa tai varastopaikka ei ole tyhjä, ei saa tehdä varausta! Poistuttaessa tiloista kaikki tavarat tulee olla varatuissa varastopaikoissa tai ohjeistuksen mukaisesti merkittynä esimerkiksi liimauksen kuivumiseen jätettynä. Ohjeistuksen vastaisesti jätetyt tavarat tullaan hävittämään CREATER henkilökunnan parhaaksi katsomalla tavalla. Varastoidut tavarat eivät saa tulla merkityn varastopaikan tai hyllyn ulkopuolelle.  Asiakkaan tulee tyhjentää varastopaikka ennen varastopaikan varauksen loppumista. Asiakas voi tyhjentää varastopaikkansa vain, kun hänellä on voimassaoleva kulkuoikeus tiloihin. Mikäli varastopaikan varaus ei ole voimassa, CREATER-verstaalla on oikeus tyhjentää varastopaikka ja hävittää sen sisältö parhaaksi katsomallaan tavalla. Varastopaikat tulee pitää puhtaana ja järjestyksessä. Muihin kuin oman varastopaikan aineisiin ja tavaroihin koskeminen on ehdottomasti kielletty. Myöskään muualla tiloissa toisen asiakkaan töihin ei saa koskea ilman lupaa! Jos vahingossa esimerkiksi asiakas kolauttaa toisen asiakkaan työtä, siitä on välittömästi ilmoitettava CREATERin henkilökunnalle sähköpostilla.

M.   Tiloihin saa tuoda omia materiaaleja. Kyllästetyn, kostean, likaisen tai muuten vaarallisen puun käsittely ja tuominen on kielletty. Kaikki normaaleista metalli- ja puumateriaaleista poikkeavat materiaalit täytyy hyväksyttää henkilökunnalla ennen niiden tuomista tiloihin, ettei niistä aiheudu haittaa koneille tai muille käyttäjille. Omien laitekohtaisten tarvikkeiden käyttö on ilmoitettu verstaalla erikseen (esim. epäkeskohiomakoneissa on sallittu ainoastaan verstaalta ostettujen laikkojen käyttö). Omien materiaalien tuonnista aiheutuvat vahingot tiloihin ja laitteisiin veloitetaan asiakkaalta.

N.  Asiakas on vastuussa omasta turvallisuudestaan. Asiakkaan tulee seurata ohjeita. CREATER ei vastaa asiakkaiden omaisuudesta, sairastumisesta, loukkaantumisesta tai onnettomuudesta CREATER verstaan tiloissa tai sen alueella. CREATER ei vakuuta asiakkaitaan, vaan asiakkaalla tulee olla vakuutus mm. tapaturmien varalta.

O.  Asiakkaan tulee noudattaa  sääntöjä ja ohjeita ja käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti toisia asiakkaita ja henkilökuntaa kohtaan,

P.  CREATER ei vastaa menetyksistä, jotka johtuvat varkaudesta, murrosta, vahingosta, ilkivallasta tai muusta vastaavasta syystä. CREATER ei vastaa asiakkaiden tai muiden kävijöiden omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, eikä asiakkaille aiheutuneista henkilövahingoista, jotka johtuvat esimerkiksi onnettomuustapauksesta tai toisen asiakkaan tai henkilön toiminnasta. Asiakas vastaa itse siitä, että hänen terveydentilansa on sellainen, että hän voi työskennellä CREATER verstaalla.

Q. CREATER verstaalla työskentely on pääsääntöisesti harrastetoimintaa, tiloihin ei saa tulla harjoittamaan yritystoimintaa ilman erillistä yrityssopimusta. Yrityssopimus on tarkoitettu yrittäjiä ja yrityksiä varten, joilla on pienimuotoista tarvetta piensarjavalmistukseen tai protoiluun. Yritysasiakas voi tarjota pääsyoikeuteen oikeuttavat tunnukset muiden yrityksensä työntekijöiden käyttöön kuitenkin siten, että vain yksi henkilö saa olla verstaalla kerrallaan töissä. Yritysasiakas saa päästää asiakkaitaan sisälle verstaan tiloihin kuitenkin siten, että yritysasiakas vastaa asiakkaidensa turvallisuudesta ja toiminnasta täysimääräisesti. Yrityssopimus on suunniteltu siten, että yrityssopimuksen kuukausikäyttöaika on 20h. Ota yhteyttä verstas@creater.fi, jos yritykselläsi on erityistarve tai haluat muuten keskustella sopivammasta sopimuksesta yrityksesi käyttöön.

R.  Asiakas on tietoinen, että CREATER-verstaalla on tallentava kameravalvonta.

S.  Pysäköinti on sallittu vain CREATER-merkityillä paikoilla.

T.  Mikäli asiakas päästää tai mahdollistaa toisen henkilön pääsyn CREATER verstaan tiloihin, sitoutuu hän maksamaan siitä 300 euron tarkastusmaksun. Tarkastusmaksu laskutetaan asiakkaalta. Asiakkaan tulee aina varmistaa, että ovi lukittuu ovesta kulkemisen jälkeen. Jos ovi on jäänyt asiakkaalta auki, sitoutuu hän maksamaan siitä 300 euron tarkastusmaksun. Tarkastusmaksu laskutetaan asiakkaalta.

U.  Kun  asiakas on ollut vähintään 12kk kuukausikäyttöoikeus-asiakkaana, asiakas saa ottaa mukaansa verstaalle yhden kaverinsa. Asiakas ei saa jättää kaveria tiloihin, jos itse poistuu tiloista. Asiakas vastaa sisälle päästämästään kaveristaan täysin. Asiakkaan vastuulla on ohjeistaa kaveriaan tilojen turvallisuusohjeista. Samalla tulee käydä läpi tilojen yleiset toimintatavat ja säännöt. Kaveri ei saa tehdä omia töitä tai käyttää mitään koneita poislukien käsityökalut.

 

11. SOVELTUVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin neuvotteluin, käsitellään Jyväskylän käräjäoikeudessa.